In toate tarile membre ale Uniunii Europene (UE), incepand cu data de 25.05.2018, devine aplicabil Regulamentul 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date, cunoscut si sub acronimul GDPR (General Data Protection Regulation).

First Path Distribution SRL (proprietar www.elysir.ro) dispune de prelucrarea notificata inscrisa sub nr. 37132 in registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Consideram asigurarea dreptului la protectia datelor cu caracter personal ca un angajament fundamental pentru First Path Distribution SRL, prin urmare vom dedica toate resursele și eforturile necesare pentru a prelucra datele dvs. în deplina concordantă cu Regulamentul (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protectia datelor” sau “GDPR”), precum si cu orice alta legislatie aplicabila pe teritoriul Romaniei. Întrucât unul dintre principiile esentiale ale acestui cadrul legal îl reprezinta transparenta, am pregatit aceast document prin care dorim sa va informam despre modul în care colectam, utilizam, transferam și protejam datele dvs cu caracter personal atunci când interacționati cu noi în legatura cu produsele si serviciile noastre, inclusiv prin site-ul nostru web sau prin aplicatiile disponibile pe telefonul mobil.

Ne rezervam dreptul de a actualiza și modifica periodic acest document, pentru a reflecta orice modificari ale modului în care prelucram datele dvs cu caracter personal sau orice modificari ale cerințelor legale.

 1. Ce inseamna prelucrarea de date cu caracter personal?
  Orice operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi: colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea, modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvaluirea prin transmitere (inclusiv catre terti), diseminare sau punere la dispozitie in orice alt mod, alaturarea/alinierea ori combinarea, blocarea/restrictionarea, stergerea sau distrugerea.
 2. Care sunt categoriile de persoane fizice ale caror date pot fi prelucrate?
  Datele cu caracter personal care sunt prelucrate de catre First Path Distribution SRL apartin urmatoarelor categorii de persoane fizice: clienti (chiar si dupa incetarea relatiei contractuale), clienti potentiali, reprezentantii legali sau conventionali ai acestora, beneficiarii reali, precum si membrii familiilor acestora.
 3. De ce prelucreaza First Path Distribution SRL date cu caracter personal?
  Prelucram date cu caracter personal in scopul indeplinirii obligatiilor legale, pentru a respecta prevederile contractelor incheiate cu clientii nostri si pentru a optimiza fluxurile de lucru si reglementarile interne, astfel incat fiecare client sa aiba parte, zi de zi, de servicii si produse mereu imbunatatite. De asemenea, atunci cand deveniti clientul First Path Distribution SRL sau cand folositi serviciile si produsele noastre, in baza consimtamantului deja exprimat, veti putea primi comunicari prin care ne facem cunoscute ofertele.
 4. Catre cine poate dezvalui First Path Distribution SRL datele cu caracter personal?
  Putem dezvalui datele cu caracter personal catre urmatoarele categorii de destinatari: clientilor si imputernicitilor acestora, reprezentantilor nostri, altor persoane fizice sau juridice care prelucreaza datele personale in numele nostru, partenerilor nostri contractuali, imputernicitilor nostri in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal, autoritatilor judecatoresti, autoritatilor publice centrale sau locale.

După caz, putem transmite sau oferi acces la anumite date cu caracter personal ale dvs. urmatoarelor categorii de destinatari:

– furnizorilor de servicii de curierat;

– furnizorilor de servicii de plata/bancare;

– furnizorilor de servicii de marketing;

– furnizorilor de servicii IT;

– altor societați cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piata a bunurilor si serviciilor noastre.

Ne asigurăm că accesul la datele dvs. de către tertii persoane juridice de drept privat se realizeaza în conformitate cu prevederile legale privind protectia datelor si confidentialitatea informatiilor, în baza unor contracte încheiate cu acestia.

 1. Care sunt drepturie persoanelor vizate?
  e.1 DREPTUL LA INFORMARE – dreptul de a fi informat cu privire la prelucrarea si protejarea datelor cu caracter personal de catre First Path Distribution SRL
  e.2 DREPTUL DE ACCES LA DATE – dreptul de a obtine de la operatorul de date (precum First Path Distribution SRL) confirmarea faptului ca datele cu caracter personal sunt sau nu prelucrate de catre acesta;
  e.3 DREPTUL LA RECTIFICARE – dreptul de a obtine rectificarea datelor inexacte, precum si completarea datelor incomplete;
  e.4 DREPTUL LA STERGEREA DATELOR – dreptul de a obtine, in masura in care sunt indeplinite conditiile legale, stergerea datelor cu caracter personal („DREPTUL DE A FI UITAT”);
  e.5 DREPTUL LA RESTRICTIONAREA PRELUCRARII – dreptul de a obtine, in masura in care sunt indeplinite conditiile legale, marcarea datelor cu caracter personal stocate, cu scopul de a limita prelucrarea ulterioara a acestora;
  e.6 DREPTUL LA PORTABILITATEA DATELOR – dreptul de a primi datele cu caracter personal intr-o modalitate structurata, precum si dreptul ca aceste date sa fie transmise de catre First Path Distribution SRL. catre alt operator de date, in masura in care sunt indeplinite conditiile legale;
  e.7 DREPTUL LA OPOZITIE – dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia particulara, ca datele cu caracter personal sa faca obiectul unei prelucrari, in masura in care sunt indeplinite conditiile legale;
  e.8 DREPTUL DE A NU FI SUPUS UNEI DECIZII INDIVIDUALE – dreptul de a cere si de a obtine retragerea, anularea sau reevaluarea oricarei decizii bazate exclusiv pe prelucrari efectuate prin mijloace automate (incluzand crearea de profiluri) care produce efecte juridice sau afecteaza in mod similar, intr-o masura semnificativa, persoanele vizate;
  e.9 DREPTUL DE A SE ADRESA JUSTITIEI SAU AUTORITATII NATIONALE DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL – dreptul de a se adresa cu plangere Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, respectiv de a se adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de legislatia aplicabila in domeniul protectiei datelor cu caracter personal, care au fost incalcate.
 2. Declaratie privind protectia datelor
  Protejarea sferei dumneavoastra private în timpul utilizarii site-ul nostru web reprezintă pentru noi un aspect extrem de important. De aceea, vă informam în continuare în detaliu cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. Responsabila pentru protecția datelor cu privire la această pagină web este First Path Distribution SRL. La utilizarea și prelucrarea datelor cu caracter personal, respectam cu strictețe prevederile legale în vigoare privind protecția datelor.

Dreptul de utilizare a datelor cu caracter personal și a datelor cu caracter anonim revine societații noastre în limitele prevazute de lege, cu respectarea drepturilor persoanelor vizate descrise.

f.1 Prezenta declarație privind protecția datelor se aplica doar pentru acest site însa nu și pentru pagini controlate sau operate de terti. Vă rugăm să verificati declaratiile privind protectia datelor ale paginilor web controlate sau operate de terti, deoarece aceste pagini web nu se află sub controlul nostru si nu ne asumam răspunderea pentru conținutul acestora și măsurile acestora privind protecția datelor.
f.2 Pentru protecția datelor dumneavoastra, am luat măsuri tehnice și organizatorice pentru a proteja aceste date în special împotriva pierderii, manipularii sau accesului neautorizat. Masurile adoptate sunt verificate în mod regulat și sunt adaptate constant la stadiul tehnicii.  În cazul unei încalcari a protecției datelor dumneavoastra cu caracter personal, care se estimează ca vor avea drept consecința un risc major pentru drepturile și libertățile dvs, vă vom notifica imediat, pe cât posibil într-un interval de 72 de ore.
f.3 Vă rugam să retineti că sunteti personal răspunzator pentru confidențialitatea și pastrarea în condiții de siguranța a datelor dumneavoastra de utilizator sau a parolelor dumneavoastră, care v-au fost predate sau comunicate. Nu colectăm și nu prelucrăm în alt mod date sensibile, incluse de Regulamentul general privind protecția datelor în categorii speciale de date cu caracter personal. De asemenea, nu dorim să colectăm sau să prelucrăm date ale minorilor care nu au împlinit varsta de 16 ani.
f.4 Dacă vizitați pagina noastră web, datele cu caracter personal sunt înregistrate automat si cu ajutorul Cookie-urilor. Pe site-ul nostru web și în aplicația smartphone putem stoca și colecta informații in cookie-uri și tehnologii similare, conform Politicii de cookie-uri. Puteti gasi aici detaliile complete referitoare la Politica Utilizarii de Cookie-uri.
f.5 Datele indicate la înscrierea pentru newsletter (date de contact și identificare) vor fi utilizate doar pentru trimiterea buletinului informativ. La trimiterea newsletter vom utiliza adresa de e-mail comunicată de dvs. și în final avem nevoie de confirmarea dvs. ca, în calitate de titular al adresei de e-mail, sunteți de acord cu primirea acestora. Puteți revoca în orice moment abonarea folosind posibilitatea de dezabonare a modulului de newsletter. Acest buletin informativ are ca scop trimiterea informațiilor despre produse, servicii și evenimente, are drept temei obtinerea consimtamantului dvs. iar durata de stocare este atat timp cât se trimite newsletterul, până la dezabonare.

Consecintele refuzului/dezabonarii: in situatia in care nu sunteti de acord cu aceasta prelucrare, nu veti mai primi newsletter/buletin informativ.

 1. Cat timp pastram datele dvs. cu caracter personal

Ca regulă generală, vom stoca datele dvs. cu caracter personal cât timp aveți un cont în platforma First Path Distribution SRL. Puteți să ne solicitați oricând ștergerea anumitor informații sau închiderea contului și vom da curs acestor solicitări, sub rezerva păstrării anumitor informații inclusiv ulterior închiderii contului, în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun.

 1. In ce tari transferam datele dvs. cu caracter personal

În prezent, stocăm și prelucrăm datele dvs. cu caracter personal pe teritoriul României.

Cu toate acestea, este posibil să transferăm anumite date ale dvs. cu caracter personal unor entităti localizate în Uniunea Europeană sau în afara Uniunii, inclusiv în tari cărora Comisia Europeană nu le-a recunoscut un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal.

Vom lua întotdeauna masuri pentru a ne asigura că orice transfer international de date cu caracter personal este gestionat cu atentie cu scopul de a va proteja drepturile și interesele comerciale. Transferurile către furnizorii de servicii și alte parti terte vor fi întotdeauna protejate prin angajamente contractuale si, după caz, prin alte garantii, cum ar fi clauzele contractuale standard emise de Comisia Europeană sau schemele de certificare, precum Scutul de confidențialitate pentru protecția datelor cu caracter personal transferate din interiorul UE către Statele Unite ale Americii.

Ne puteti contacta oricand, folosind detaliile de contact expuse mai sus, pentru a afla mai multe informatii despre tările în care transferam datele dvs., perecum și garantiile pe care le-am pus în aplicare cu privire la aceste transferuri.

 1. Date de contact:
  Responsabil pentru aceasta pagina de web: First Path Distribution SRL
  Adresa: Blvd. Pipera nr. 168A, Scara: 6F,Et. 7,Apt. 73, Voluntari, Ilfov
  Tel: 0739 945 600, E-mail: consumerservice@elysir.ro

Aveți dreptul să depuneți plângere la autoritatea de supraveghere cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. În România, datele de contact ale autorității de supraveghere pentru protecția datelor sunt următoarele:

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

Adresa: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, C.P. 010336, București

Telefon: 0318.059.211 sau 0318.059.212; E-mail: anspdcp@dataprotection.ro